هاست حرفه ای NVME آلمان (پربازدید)

پلن برنزی یک ستاره

مقدار فضا 512 مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
مقدار رم 2 گیگابایت
مقدار اینتری پراسس 40 عدد
مقدار آی او یوسیج 2 مگابایت
ادان دامین 1 عدد
کنترل پنل cPanel
بکاپ گیری هر 2 روز یکبار
دیگر امکانات نامحدود
لوکیشن سرور کلاستر شده آلمان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن برنزی دو ستاره

مقدار فضا 1 گیگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
مقدار رم 2 گیگابایت
مقدار اینتری پراسس 40 عدد
مقدار آی او یوسیج 2 مگابایت
ادان دامین 2 عدد
کنترل پنل cPanel
بکاپ گیری هر 2 روز یکبار
دیگر امکانات نامحدود
لوکیشن سرور کلاستر شده آلمان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن نقره ای یک ستاره

مقدار فضا 2 گیگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
مقدار رم 2 گیگابایت
مقدار اینتری پراسس 40 عدد
مقدار آی او یوسیج 2 مگابایت
ادان دامین 2 عدد
کنترل پنل cPanel
بکاپ گیری هر 2 روز یکبار
دیگر امکانات نامحدود
لوکیشن سرور کلاستر شده آلمان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن نقره ای دو ستاره

مقدار فضا 5 گیگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
مقدار رم 2 گیگابایت
مقدار اینتری پراسس 40 عدد
مقدار آی او یوسیج 2 مگابایت
ادان دامین 2 عدد
کنترل پنل cPanel
بکاپ گیری هر 2 روز یکبار
دیگر امکانات نامحدود
لوکیشن سرور کلاستر شده آلمان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن طلایی

مقدار فضا 10 گیگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
مقدار رم 2 گیگابایت
مقدار اینتری پراسس 40 عدد
مقدار آی او یوسیج 2 مگابایت
ادان دامین 3 عدد
کنترل پنل cPanel
بکاپ گیری هر 2 روز یکبار
دیگر امکانات نامحدود
لوکیشن سرور کلاستر شده آلمان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه