میزبانی وب لینوکس چت روم و ربات تلگرامی (خارج ایران)

پلن Pach1

مقدار فضا 250 مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس 2 عدد
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 1 عدد
ادان دامین 1 عدد
سرعت فوق العاده
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن Pach2

مقدار فضا 500 مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس 2 عدد
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 1 عدد
ادان دامین 1 عدد
سرعت فوق العاده
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن Pach3

مقدار فضا 1000 مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس 2 عدد
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 1 عدد
ادان دامین 1 عدد
سرعت فوق العاده
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه