هاست اقتصادی NVME آلمان (معمولی)

پلن برنزی یک ستاره

مقدار فضا 256مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
مقدار رم 1 گیگابایت
مقدار اینتری پراسس 20عدد
مقدار آی او یوسیج 1 مگابایت
ادان دامین 0 عدد
کنترل پنل cPanel
بکاپ گیری هر 2 روز یکبار
دیگر امکانات نامحدود
لوکیشن سرور کلاستر شده آلمان
دامنه رایگان ir بدون دامنه رایگان

پلن برنزی دو ستاره

مقدار فضا 512مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
مقدار رم 1 گیگابایت
مقدار اینتری پراسس 20عدد
مقدار آی او یوسیج 1 مگابایت
ادان دامین 0 عدد
کنترل پنل cPanel
بکاپ گیری هر 2 روز یکبار
دیگر امکانات نامحدود
لوکیشن سرور کلاستر شده آلمان
دامنه رایگان ir بدون دامنه رایگان

پلن نقره ای یک ستاره

مقدار فضا 1 گیگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
مقدار رم 1 گیگابایت
مقدار اینتری پراسس 20عدد
مقدار آی او یوسیج 1 مگابایت
ادان دامین 1 عدد
کنترل پنل cPanel
بکاپ گیری هر 2 روز یکبار
دیگر امکانات نامحدود
لوکیشن سرور کلاستر شده آلمان
دامنه رایگان ir بدون دامنه رایگان

پلن نقره ای دو ستاره

مقدار فضا 2 گیگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
مقدار رم 1 گیگابایت
مقدار اینتری پراسس 20عدد
مقدار آی او یوسیج 1 مگابایت
ادان دامین 1 عدد
کنترل پنل cPanel
بکاپ گیری هر 2 روز یکبار
دیگر امکانات نامحدود
لوکیشن سرور کلاستر شده آلمان
دامنه رایگان ir بدون دامنه رایگان

پلن طلایی یک ستاره

مقدار فضا 3 گیگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
مقدار رم 1 گیگابایت
مقدار اینتری پراسس 20عدد
مقدار آی او یوسیج 1 مگابایت
ادان دامین 1 عدد
کنترل پنل cPanel
بکاپ گیری هر 2 روز یکبار
دیگر امکانات نامحدود
لوکیشن سرور کلاستر شده آلمان
دامنه رایگان ir بدون دامنه رایگان

پلن طلایی دو ستاره

مقدار فضا 5 گیگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
مقدار رم 1 گیگابایت
مقدار اینتری پراسس 20عدد
مقدار آی او یوسیج 1 مگابایت
ادان دامین 1 عدد
کنترل پنل cPanel
بکاپ گیری هر 2 روز یکبار
دیگر امکانات نامحدود
لوکیشن سرور کلاستر شده آلمان
دامنه رایگان ir بدون دامنه رایگان