میزبانی وب لینوکس شخصی (خارج ایران)

پلن Personal1

مقدار فضا 100 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 5 گیگابایت
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 3 عدد
ادان دامین 1 عدد
سرعت معمولی
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن Personal2

مقدار فضا 500 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 15 گیگابایت
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 3 عدد
ادان دامین 1 عدد
سرعت معمولی
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن Personal3

مقدار فضا 2000 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 20 گیگابایت
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 3 عدد
ادان دامین 1 عدد
سرعت معمولی
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

  • 4JY2R کد تخفیف