میزبانی لینوکس شخصی خارج

پلن Personal1

مقدار فضا 100 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 5 گیگابایت ماهانه
ساب دومین 5 عدد
پارک دامین نامحدود
وب‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
سرعت متوسط
SSL رایگان

پلن Personal2

مقدار فضا 500 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 15 گیگابایت ماهانه
ساب دومین 5 عدد
پارک دامین نامحدود
وب‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
سرعت متوسط
SSL رایگان

پلن Personal3

مقدار فضا 2000 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 20 گیگابایت ماهانه
ساب دومین 5 عدد
پارک دامین نامحدود
وب‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
سرعت متوسط
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه